این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین جشنواره ملی تجربه های موفق مدارس
First Festival of Successful Experiences of Schools

:: راهنمای ثبت نام و ارسال اثر 

راهنماي عمومي
 

 در انتخاب تجربه و ارسال مشخصات آن توجه كنيد كه تا حد امكان خلاقانه، نوآورانه، مؤثر، ‌سازنده، ‌ايده‌پردازانه،‌ كمتر تكرارشده، ناآشنا و در عين حال، مفيد و قابل تعميم باشد.

1. لازم است اجراي تجربۀ ارسالي به سال‌تحصيلي جاري مربوط باشد.

2. هر مدرسه مي‌تواند به هر تعداد كه تمايل دارد تجربه‌هاي خلاقانه خود را ارسال كند، اما لازم است توجه داشته باشيد كه ارسال يك تجربۀ جامع، داراي امتياز بيشتري در مقايسه با ارسال چند تكه از يك تجربه براي حيطه‌هاي گوناگون است.

3. ارسال تجربه‌هايي كه به شكل‌هاي مختلف به حيطه‌هاي گوناگون ارتباط داده شده است، ممنوع بوده و مورد قبول نيست. لازم است يك تجربه تنها يك بار و مرتبط با يك حيطه ارسال شود.

4. گروه علمی جشنواره اجازۀ قبول يا رد، اصلاح و ويراستاري تجارب را ­دارد.

5. مسئولیت مطالب مندرج در تجربه‌ها بر عهدۀ صاحبان اثر و ارسال‌كنندگان است.

 

شيوه‌نامه

 • عکس همۀ همکاران فعال و مؤثر در تجربه هم ارسال شود.
 • محتواي مورد بررسي در اين جشنواره متن Word  و PDF مطابق با فرم «شناسنامۀ اثر» است كه لازم است هر دو فرمت Word  و PDF ارسال شود.
 • در مجموع نبايد تعداد كلمات در متن فرم «شناسنامه تجربه» بيش از 3500 كلمه باشد.
 • لازم است محتوا مطابق فرم و بدون جابه‌جا كردن هر بخش از فرم «شناسنامۀ اثر» تكميل شود.
 • متن «شناسنامۀ اثر» در برنامۀ Word2007/2010 با خط  BNazanin14 نوشته شود.
 • مستندات شامل ارسال عكس، فيلم يا ديگر مواردي است كه قابليت بارگذاري در سايت را دارند.
 • تمامي مستندات به‌صورت عكس و فيلم (با فرمت JPEG) ارسال شوند.
 • تعداد عكس‌های ارسالی می‌تواند حداکثر 10 قطعه باشد. حجم فایل از 100 مگ بیشتر نباشد. 
 • در صورت تهیۀ فيلم، زمان آن نباید بیش از 15 دقيقه باشد (به مهم‌ترين موارد اشاره شود). حجم فایل از 2 گیگ بیشتر نباشد. 
 • تجربه‌هايي كه داراي مستندات لازم نيستند، مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.
 • تجربه‌هايي كه به مدرسۀ ارسال‌كننده مربوط نيست، از اعتبار ساقط است و مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.

 

ساختار نگارش تجربه در فرم «شناسنامۀ اثر»
 

 • در بخش مشخصات مدرسه، در صورتي كه براي معرفي مدرسه نيازمند ارائه اطلاعات تكميلي بيشتري هستيد، در خط پاياني همين كادر اضافه كنيد.
 • در صورتي‌كه تجربه توسط چند مدرسه با هم اجرا شده، لازم است مشخصات مدارس مجري در كادرهاي جداگانه تكميل شود و در بخش مستندات نيز موارد هر مدرسه به تفكيك ارسال شود.
 • مشخصات همكاران شامل كساني است كه در اجراي تجربه در هر مرحله همكاري و مشاركت داشته‌اند.
 • از آنجا كه برخي مكاتبات با همكاران از طريق ايميل صورت مي‌گيرد، لازم است نشانی ايميلي ارسال شود كه فعال بوده و پيام هاي رسيده بررسي مي‌شود.
 • در بخش مشخصات تجربه،‌ عنوان كوتاهي را براي تجربه خود در قسمت اول بنويسيد.
 • در بخش حيطه مربوط به تجربه، تنها يك مورد را انتخاب كنيد. در صورتي كه تجربۀ شما به چند حيطه مربوط است، ضمن مشورت با همكاران، بررسي كنيد كه تجربه به كدام حيطه بيشتر نزديك است تا با توافق يك حيطه را انتخاب نماييد. براي اين منظور، به حيطه‌های ساير تجربه‌هايي كه قصد ارسال داريد نيز توجه كنيد تا تكرار كمتري درحيطه‌هاي انتخابي داشته باشيد.
 • منظور از مخاطبان تجربه اين است كه برنامۀ موردنظر براي چه افرادي (دانش‌آموزان، والدين و خانواده‌ها،‌ معلمان و ...) تدارك ديده و اجرا شده است.
 • در بخش طول دورۀ اجرا لازم است به روز و ماه و سال اجرا از شروع آن كه به بخش‌هاي ابتدايي تجربه مربوط است تا پاياني‌ترين زمان، اشاره شود. در صورتي‌كه اين تجربه هم‌چنان ادامه دارد، به دنباله‌دار بودن زمان پايان به‌صورت تشريحي اشاره شود.
 • به هدف يا اهداف تجربه در قالب جملات و عباراتي روشن و مرتبط با تجربه اشاره شود.
 • در بخش شرح مختصر تجربه لازم است تجربه به‌صورت كاملاً خلاصه و چكيده و اشاره به مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن، در حد 100 كلمه يا كمتر معرفي شود.
 • نتايج و آثار تجربه كه پس از اجرا يا در طول اجرا قابل دريافت بوده است و نيز محدوديت‌هايي كه مانع روند اجراي تجربه بوده‌اند، نوشته شود.
 • براي تهيه فهرست ضمائم تمامي موارد ارسالي ليست شود.
 • لازم است همه ضمائم به صورت دسته‌بندي شده و همراه با معرفي كوتاه باشد تا براي ارزيابان روشن باشد كه هر عكس يا فيلم چه بخشي از تجربه را نشان مي‌‌دهد.
 • در بخش پاياني كه به شرح كامل تجربه اختصاص دارد بيشترين حجم مطالب را در خود داشته و لازم است همۀ موارد مرتبط با تجربه و چگونگي اجراي آن به صورت دسته‌بندي و با نظم منطقي ارائه شوند. براي راهنمايي بيشتر موارد به صورت عنوان‌هاي كوتاه مقابل اين بند آمده است.

QR

QR جشنواره برای استفاده در گوشی همراه 
برای استفاده باید ابتدا نرم افزار بارکد خوان روی گوشی شما نسب باشد.

 

فایل های مورد نیاز

دستور العمل ارسال آثار
   
فونت های مورد نیاز 

پوستر جشنواره

معرفی منابع مرتبط

مستندات مربوط به جشنواره

 
   
   
   
   

پرسش های متداول

نقشه آدرس جشنواره 2