این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین جشنواره ملی تجربه های موفق مدارس
First Festival of Successful Experiences of Schools
چارت جشنواره ملی تجربه های موفق مدارس
دبیر جشنواره
دکتر مرتضی مجدفر
دبیر علمی جشنواره
دکتر لیلا سلیقه دار
دبیر اجرایی جشنواره
دکتر حمیدرضا عظمتی
اعضای کمیته علمی جشنواره
دکتر مرتضی مجدفر
دکتر لیلا سلیقه دار
دکتر حیدر تورانی
دکتر محمد شمس اسفند آبادی
دکتر علی خلخالی
دکتر میرزین العابدین برخه
ابراهیم اصلانی
احد سامی فر
اعضای کمیته اجرایی جشنواره
دکتر حمیدرضا عظمتی
دکتر محمد شمس اسفند آبادی
دکتر مهرک رحیمی
دکتر سعید علیایی
دکتر حسن جعفری
دکتر ایوب اسماعیل پور
دکتر احسان پازوکی
محمد شبستانی
اعضای دبیر خانه جشنواره
علی رضایی
شهرام طهماسبی
محمد مشتاقی
حسین قاضی
رجبعلی اکبری
کاظم نظم پژوه
فهرست داوران اولين جشنواره ملي تجربه‌هاي موفق مدارس

QR

QR جشنواره برای استفاده در گوشی همراه 
برای استفاده باید ابتدا نرم افزار بارکد خوان روی گوشی شما نسب باشد.

 

فایل های مورد نیاز

دستور العمل ارسال آثار
   
فونت های مورد نیاز 

پوستر جشنواره

معرفی منابع مرتبط

مستندات مربوط به جشنواره

 
   
   
   
   

پرسش های متداول

نقشه آدرس جشنواره 2